شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
بستن
جستجو

ميوه خوری

3 موارد در جدول 4 موارد در جدول فهرست

ميوه خوري برنجي زبرا LYZR 058

استفاده از ظروف زیبا در پذیرایی از مهمان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. به گونه‌ای می‌توان گفت، خیلی از افراد هنگامی که به عنوان مهمان وارد خانه‌ای می‌شوند، به ظروف پذیرایی خیلی اهمیت می‌دهند. چون معتقدند استفاده از ظرف شیک و باکیفیت، به نوعی احترام گذاشتن به مهمان است
 • وزن : 0/0000
 • ارتفاع : 0/1100
 • عرض : 0/3000
 • طول : 0/2000
12500000

ميوه خوري بزرگ گلد 27662/46

استفاده از ظروف زیبا در پذیرایی از مهمان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. به گونه‌ای می‌توان گفت، خیلی از افراد هنگامی که به عنوان مهمان وارد خانه‌ای می‌شوند، به ظروف پذیرایی خیلی اهمیت می‌دهند. چون معتقدند استفاده از ظرف شیک و باکیفیت، به نوعی احترام گذاشتن به مهمان است
 • وزن : 1/0000
 • ارتفاع : 0/6000
 • عرض : 0/2000
 • طول : 0/2000
13800000

ميوه خوري بزرگ گلد 28820/37

استفاده از ظروف زیبا در پذیرایی از مهمان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. به گونه‌ای می‌توان گفت، خیلی از افراد هنگامی که به عنوان مهمان وارد خانه‌ای می‌شوند، به ظروف پذیرایی خیلی اهمیت می‌دهند. چون معتقدند استفاده از ظرف شیک و باکیفیت، به نوعی احترام گذاشتن به مهمان است
 • وزن : 1/0000
 • ارتفاع : 0/4000
 • عرض : 0/4000
 • طول : 0/4000
18500000

ميوه خوري پايه دار بزرگ گلد 29469/38

استفاده از ظروف زیبا در پذیرایی از مهمان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. به گونه‌ای می‌توان گفت، خیلی از افراد هنگامی که به عنوان مهمان وارد خانه‌ای می‌شوند، به ظروف پذیرایی خیلی اهمیت می‌دهند. چون معتقدند استفاده از ظرف شیک و باکیفیت، به نوعی احترام گذاشتن به مهمان است
 • وزن : 1/0000
 • ارتفاع : 0/3300
 • عرض : 0/3300
 • طول : 0/3300
36850000

ميوه خوري پايه دار متوسط گلد 29469/34

استفاده از ظروف زیبا در پذیرایی از مهمان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. به گونه‌ای می‌توان گفت، خیلی از افراد هنگامی که به عنوان مهمان وارد خانه‌ای می‌شوند، به ظروف پذیرایی خیلی اهمیت می‌دهند. چون معتقدند استفاده از ظرف شیک و باکیفیت، به نوعی احترام گذاشتن به مهمان است
 • وزن : 0/0000
 • ارتفاع : 0/3400
 • عرض : 0/2800
 • طول : 0/2800
13800000

میوه خوری باترفلای سفید بزرگ کد11002

استفاده از ظروف زیبا در پذیرایی از مهمان نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. به گونه‌ای می‌توان گفت، خیلی از افراد هنگامی که به عنوان مهمان وارد خانه‌ای می‌شوند، به ظروف پذیرایی خیلی اهمیت می‌دهند. چون معتقدند استفاده از ظرف شیک و باکیفیت، به نوعی احترام گذاشتن به مهمان است
 • وزن : 0/0000
 • ارتفاع : 0/2000
 • عرض : 0/1400
 • طول : 0/1400
14850000

میوه ها های رنگارنگ بسیار در مراسمات به چشم میخورند و ظرف آنها بدون شک در سرو آنها تاثیر گذار است و بنابراین شما با تهیه ی وسایل سرو مناسب بهترین میهمانی را برگزار کنید